space English French German Spain Italian Dutch Russian další překlady

 


To, co si na tomto webu přečtete, není obsah infantilní počítačové hry "Cold War - Behind the Iron Curtain", nebo podobně hloupého amerického filmu "Čtvrtá válka",
ze kterých současná mladá generace čerpá "znalosti" o západní hranici mezi Československém a Německem, to je - naštěstí už minulá - realita
. Realita plná komunistické ideologie a nepříjemných zkušeností s režimem - nemá smysl na ni vzpomínat s dojetím. S odstupem času však má většina
negativních zážitků už "otupeny hrany" a je tak možno vzpomínat i na "dobu vojenskou" bez emocí a s nadhledem.

 

Zdroje pro tvorbu tohoto webu - odkazy na jiné práce


 

 

Zámwk Zbiroh (srpen 2015) (c) www.ilcik.cz

Zámek Zbiroh (stav v srpnu 2015)

Hlavní budova, kde měl vojenský útvar 7495 výkonné jednotky (KV rádiovou rotu odposlechu, v levé kulaté části operační středisko, vpravod od něj kanceláře zástupců velitele a operačních důstojníků). Tam , kde je dnes restaurace, byla dříve jídelna. Z místností rádiové roty (vlevo od Muchova sálu s "předsunutými" okny) bylo dolů na louku nataženo několik desítek metrů
dlouhé nadzemní anténní pole pro KV přijímače. (V současnosti je zrušeno, na svahu pod zámkem si soukromý majitel zámku vysadil vinici).

 

 

Webové kamery na vybraných bývalých stanovištích elektronického průzkumu


Poledník
(Bučina, Svatobor, hrad Kašperk, Bučina, Grosser Osser, )

Čerchov (Kdyně-Koráb, )

Dyleň

 

Z historie československých vojenských jednotek elektronického boje


 

 

Odkazy na relevantní weby, knihy, stránky a videa


 

České a slovenské zdroje

------------------------------------------------

 

Zahraniční zdroje

----------------------------------

 

Knihy z prostředí elektronického průzkumu